KIỀU GIA MEDIA

Hệ thống tạo website miễn phí hàng đầu Nha Trang

Trang web miễn phí

Tạo trang web miễn phí nhanh chóng và thiết kế theo phong cách của bạn.

 • Màu sắc tùy chọn
 • Nhiều chức năng
 • Tối ưu SEO Google
 • Có tài khoản quản trị

Rút gọn liên kết

Đây là hệ thống rút gọn link liên kết cao cấp

 • Tùy chỉnh ngày hết hạn liên kết
 • Xác định mục tiêu theo thiết bị, quốc gia
 • A/B Rotation
 • Bảo vệ mật khẩu, cảnh báo nội dung nhạy cảm

Tạo mã QR Code

Hệ thống tạo mã QR đầy đủ tính năng với các mẫu dễ sử dụng.

 • Tùy chỉnh màu sắc hình dáng
 • Tùy chỉnh logo
 • Thêm được danh bạ, Wifi, lịch, liên kết...

Thống kê miễn phí

Thống kê phân tích chi tiết tất cả các trang web của bạn.

 • Thông kê quốc gia, thành phố
 • Người giới thiệu & UTM
 • Thiết bị & hệ điều hành
 • Trình duyệt và ngôn ngữ
Liên kết 202+
QR Codes 0+
Lượt xem 98,022+
Danh bạ
Tạo danh bạ trực tuyến, được theo dõi và có thể tải xuống.
Tên miền
Kết nối được tên miền riêng của bạn trên hệ thống.
Dự án
Tạo từng dự án phân loại riêng theo cách của bạn.

Tích hợp theo dõi

Website dễ dàng tích hợp theo dõi người dùng với bất kỳ nhà cung cấp pixel nào dưới đây