Loved by 100+ creators

KIEUGIA.Site

Tạo Web Link miễn phí cho cá nhân và doanh nghiệp, gắn lên Tiktok, Facebook, Instagram...

Web Link miễn phí

Tạo Web Link miễn phí nhanh chóng và thiết kế theo phong cách của bạn.

 • Màu sắc tùy chọn
 • Thiết kế tùy chọn
 • Quản trị thông tin
 • Nhiều chức năng

Rút gọn Link

Hệ thống rút gọn Link miễn phí nhanh chóng và cao cấp

 • Tùy chính ngày hết hạn
 • Cấu hình theo thiết bị
 • A/B Rotation
 • Mật khẩu bảo vệ Link

Thống kê miễn phí

Thống kê phân tích chi tiết tất cả các trang web của bạn.

 • Thông kê quốc gia, thành phố
 • Người giới thiệu & UTM
 • Thiết bị & hệ điều hành
 • Trình duyệt và ngôn ngữ
Danh bạ
Tạo danh bạ trực tuyến, được theo dõi và có thể tải xuống.
Tên miền
Kết nối được tên miền riêng của bạn trên hệ thống.
Dự án
Tạo từng dự án phân loại riêng theo cách của bạn.
Liên kết 233+
Lượt xem 157,021+

Tích hợp theo dõi

Website dễ dàng tích hợp theo dõi người dùng với bất kỳ nhà cung cấp pixel nào dưới đây